ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΚΑΙ Σ. ΣΚΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε

ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΚΑΙ Σ. ΣΚΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε
Κωδικός Προϊόντος: ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΚΑΙ Σ. ΣΚΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Ανάδοχος Εταιρεία : ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Έτος Κατασκευής : 2016

Αντικείμενο Εργασιών : 

Ποσότητα: