Η Εταιρεία


 

H Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων όσον αφορά την Ύδρευση , Αποχέτευση , Πυρόσβεση , Κλιματισμό , Ατμό, Πεπιεσμένο Αέρα, Καύσιμο αέριο σε όλο το φάσμα των οικοδομικών κατασκευών ( νοσοκομεία , αεροδρόμια , σταθμούς του μετρό , σιδηροδρομικούς σταθμούς , λιμάνια , βιομηχανικές εγκαταστάσεις , εμπορικά κτίρια, κατοικίες, κλπ.)

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς , οι οποίοι επιβλέπουν κάθε στάδιο της κατασκευής , διενεργούν ελέγχους ποιότητας επιβεβαιώνοντας με όλες τις δυνατές μεθόδους, ότι καθ ‘όλη τη διάρκεια της κατασκευής οι διαδικασίες συμμορφώνονται με την αναγκαία νομοθεσία(περιβαλλοντικές προδιαγραφές και ποιότητα).