ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


 

Όλες οι εργασίες γίνονται απο εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών και βοηθών υδραυλικών.       

                                                                                                                                                                                               

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα από επίσημο φορέα, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής.       

         

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρησης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 : 2015  βάσει των διαδικασιών Tüv Hellas  (Tüv Nord) Α.Ε.

 

Με αριθμό μητρώου πιστοποιητικού 041120228.