ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία μας με απόλυτη υπευθυνότητα χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον πλήρως συμμορφωμένα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον (π.χ. κατεργασίας τοξικών αερίων - κοπή διαφόρων υλικών), πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενο χώρο με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που απαιτούνται από το νόμο. Για τις εργασίες μας εκδίδουμε πιστοποιητικά κατασκευής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η εταιρεία μας με απόλυτη υπευθυνότητα χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον πλήρως συμμορφωμένα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον (π.χ. κατεργασίας τοξικών αερίων - κοπή διαφόρων υλικών), πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενο χώρο με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που απαιτούνται από το νόμο.

 

Για τις εργασίες μας εκδίδουμε πιστοποιητικά κατασκευής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.