ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Κωδικός Προϊόντος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Έργο : Κατασκεύη κτιρίου Ινστιτούτου Γεωλογικων και Μεταλλικών ερευνών (ΙΓΜΕ).


 

Ανάδοχος Εταιρεία : ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε - ΓΑΝΤΖΟΥΡΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Έτος Κατασκευής : 2003

Αντικείμενο Εργασιών : 

  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση
  • Πυρόσβεση
  • Κλιματισμός
Ποσότητα: